Priests

Fr. Baiju (Sebastian) CMF Ponnattil

Phone(Off.) : 9947201818
E-mail (Personal): baiju.ponnattil@gmail.comom
Current Parish: Vijayanagar Mary Matha Church