Chaithanya, Kodimaranahalli (Kikkeri)

Forane/Zone: Mandya Mandya
Place Name: Kodimaranahalli (Kikkeri)
Parish Vicar: Fr. Shibu Thuruthippally
Email: shibuthuruthippally84@gmail.com
Address: Chaithanya, Kodimaranahalli, Kikkeri - K.R. Pet, Mandya Dt, Karnataka,
Pin: 571 423
Phone: 8762960873
Mass Timings: Week Days: 6.45am
Sunday: 7am