Hunsur, Jeevashrama, Hunsur

Parish: Mission Station
Forane/Zone: Infant Jesus Cathedral Church Mysore, Hinkal
Place Name: Hunsur
Parish Vicar: Fr. Xavier Kadaplackal MST
Address: Jeevashrama, Nilavagilu, Kasaba Hobli, Hunsur, Mysuru Dist. 571 105
Phone: 8762636537