St. Mary's Church, Kalenahalli

Forane/Zone: Mandya Mandya
Place Name: Kalenahalli
Patron: St.Mary
Parish Vicar: Fr. Martin Thattaparambil
Email: tmartink@gmail.com
Address: Kalenahalli, St. Mary's Church, Kalenahalli P.O., Mandya Dt., Karnataka -571402
Pin: 571402
Phone: 9497233140