St.Francis De Sales Church, Jakkur

Parish: St.Francis De Sales Church,Jakkur
Place Name: Jakkur
Patron: St.Francis
Parish Vicar: Fr. Ajesh Enail
Email: ajeshenai@gmail.com
Address: Francis De Church 71/8, 9th B Cross, Jakkur Layout, Near Jakkur Aerodram, Yelahanka, Bangalore 560064
Pin: 560064
Phone: 9535461932
Mass Timings: Week Days: 6.30am
Sunday : 8am, 5pm