St. Norbert Church, Kasavanahalli

Parish: St. Norbert Church, Kasavanahalli
Forane/Zone: Holy Family Forane Church Hongasandra
Place Name: Kasavanahalli
Patron: St. Norbert
Parish Vicar: Fr. Sebastian Anachalil O.Praem
Assistant Vicar2: Fr. Sajji Parekkattil O. Praem
Established Year: 2009
Email: sanachalil@gmail.com
Address: St. Norbert Church, Kasavanahally,C/O St.augustine Study House ,Carmelaram Post ,Bengaluru
Pin: 560 035
Phone: 8111891373
Mass Timings: Monday to Saturday : 6.15am
Friday & Saturday : 6.30pm
Sunday : 6.30am, 9am, 10.45am & 5.30pm
Catholic Families: 460
Catholic Population: 1200
Religious Houses: 1) Clerics Regular Of St. Paul(Barnabite Fathers) crsp-Tel:9743673244 2)St.Augustine Study House-Tel:28439385