Forane and Forane Vicars

 

FORANE

VICAR

PHONE

E-MAIL

Carmelaram Fr. Francis Kizhakkemyalil OCD 9353183347 parishpriestcarmelaram@gmail.com

Dharmaram

Fr. Cyriac Madathil

9605963021

madathilcyriac@gmail.com

Hinkal Fr. Thomas Mangalathil

8971988075,

9562526103                      

mjtomy71@gmail.com

Hongasandra

Fr. Jacob Moorikunnel CMI

8073832495, 9496283036

jacobmkl@yahoo.com

Jalahalli Fr. James Kunnampadavil CMF 7057290485

sunnykpl21@hotmail.com

Mathikere

Fr. Mathew Mechirackal CMF

7709805435

frmechiracmf@gmail.com

Sulthan Palaya

Fr. Antony Thannickal CMF ( Tony Mathew)

9847472778   

tonisa03@gmail.com